Global Station Map of Affiliated Weather Networks

Kartografski podaci
Karta
Satelit
50 km 
Temperatura [ C° ] Vlažnost [ % ] Vjetar [ km/h ] Kiša [ mm ] Barometarski pritisak [ hPa ] Trend barometra

About the Global Map

Na Google Mapi prikazane su lokacije trenutno uključenih stanica u mrežu.

Zeleni markeri sa brojevima pokazuju broj stanica u tom regionu - zumirajte mapu kako bi vidjeli lokaciju stanice. Ako kliknete na marker stanice otvoriće se prozor sa opisom stanice, internet veza do web stranice te stanice, mreža kojoj je priključena i trenutni podaci sa stanice (gdje je to moguće).

Za povratak na početni pregled mape kliknite srednje dugme u navigaciji.
Klikom "Enable clustering" mijenjate podešavanja vezana za grupisanje bliskih stanica.

Affiliated Regional Weather Networks

1945 stations in affiliated networks worldwide as of 2016-06-26 13:08:59 UTC

Karta podataka od Povezanih Regionalnih mreža i skripta od Saratoga-Weather.org.
Ako imete privatnu meteo stanicu prezentovanu na web stranici, možete poslati zahtjev kako bi se podaci sa vaše stanice prikazali u mreži koja pokriva vaše mjesto.